Επιστημονικό Προσωπικό


 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Κλινική Ψυχολόγος,  MA, Msc

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ψυχολόγος Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Γ. Ν. Μυτιλήνης
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΦΥΑΠ, 
από 01-06-2010 αποσπασμένη στο Γρ. Ψυχολόγων, 
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΑΜΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
από 06-07-2006 έως 30-06-2008
Ιδιώτης Ψυχολόγος με Σύμβαση Έργου
Βιογραφικό Σημείωμα
 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,  ΤΣΙΧΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΦΙΡΙΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ
Ιδιώτες Ψυχολόγοι ΚΕΨΥΘΕ 
Νοέμβριος 2009 έως Μάρτιος 2010  
Επιστήμονες Ανθρωπιστικών Σχολών που Επιτέλεσαν Πρακτική Άσκηση στο Γραφείο Ψυχολόγων:
 • Βεκρή Βαλεντίνη, Ψυχολόγος, από 18-06-2002 έως 08-09-2002
 • Μιχαηλίδου Κυριακή, Ψυχολόγος,  2002 -2003 από 15-01-2008 έως 25-01-2010
 • Διγιδίκη Βασιλεία, Ψυχολόγος, από 16-07-2003 έως 19-09-2003, από 11-07-2005 έως 18-08-2005
 • Ψύρρα Παναγιώτα, Ψυχολόγος, από 12-07-2004 έως 28-08-2004
 • Λιαδέλλη Βασιλική, Ψυχολόγος, από 29-11-2004 έως 24-12-2004
 • Κοντάρα Προκοποία, Ψυχολόγος, από 26-06-2005 έως 09-08-2005
 • Βερβέρη Μαρία, Ψυχολόγος, από 29-07-2005 έως 19-08-2005
 • Μιχάλη Ευαγγελία, Ψυχολόγος, από 25-07-2005 έως 
 • Κρομμύδα Νίκη, Ψυχολόγος, από 27-06-2005 έως 22-08-2005
 • Φιρίγγου Σταυρίτσα, Ψυχολόγος, από 15-07-2008 έως 31-08-2008
 • Ταμτάμη Παναγιώτα, Ψυχολόγος, 18-10-2007 έως 18-05-2008
 • Παραδείσης Γιώργος, Ψυχολόγος, 05-08-2008 έως 31-08-2008, από 24-11-2008 έως 31-01-2009
 • Μπούζουκα Ελένη, Ψυχολόγος Κινητής Μονάδας, από 29-05-2006 έως 30-06-2008
 • Τσίχλα Βασιλική, Ψυχολόγος, από 01-10-2008 έως 24-01-2010
 • Μοσχόβης Ιωάννης, Ψυχολόγος, από 26-02-2009 έως 18-09-2009.
 • Ρόδος Παράσχος, Ψυχολόγος ΦΠΨ STAGE, από 17-06-2009 έως 31-12-2009
 • Κουτσοτάσιου Αικατερίνη Ελένη, Ψυχολόγος, από 16-03-2010 έως 29-03-2011
 • Ελευθεριάδου Μαρία, Ψυχολόγος από 27-10-2010 έως 13-03-2012 κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη
 • Δρούζα Παναγιώτα, Ψυχολόγος, 08-03-2011 έως 31-05-2011
 • Παπαχίου Ασπασία, Ψυχολόγος, από 14-09-2011 έως 31-08-2012, από 01-09-2013 έως 31-12-2013
 • Καράκοντη Διόλατζη Μαριλίζ, Ψυχολόγος, 01-09-2013 έως 31-12-2013
 • Χαμηλάκη Μαρία, Κοινωνιολόγος, από 25-06-2013 έως 30-08-2013
 • Τουρατζίδου Ιωάννα Κοινωνιολόγος από 01-07-2014 έως 30-08-2014
 • Αγγελόπουλος Αλέξανδρος Ψυχολόγος από 03-11-2014 έως 29-05-2015
 • Γρημάνη Νεφέλη Ψυχολόγος από 03-11-2014 έως 29-05-2015
 • Σιμηνή Ευτέρπη Αγγελική Κοινωνιολόγος  από 01-07-2015 έως 31-08-2015