Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017


Παρασκευή 07 Ιουλίου 2017 Καλλονή 

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για Ασφαλές Διαδίκτυο 
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

« Συνεκπαίδευση σε σχολική τάξη γενικού σχολείου  παιδιών με ιδιαιτερότητες»  
 

3/12/2015 Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ