Έκδοση Βεβαίωσης Ψυχ Υγείας Εισαγωγής σε Γηροκομείο

Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας
για την εισαγωγή ηλικιωμένου σε Κλινική Χρονίων Παθήσεων (Γηροκομείο)

Αποθηκεύστε τα παρακάτω έγγραφα - φωτογραφίες   στο υπολογιστή σας ως φωτογραφίες και εκτυπώστε τα
 

Συμπληρώστε την αίτηση που ακολουθεί Στείλτε την αίτηση  στο fax 2251023031      ή στο email:stella.spyrou@vostanio.gr

 

Διαβάστε  προσεκτικά τις οδηγίες  που ακολουθούν. Οι συγγενείς  προσκομίζουν αρχικά  όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα. 
 
Συμπληρώστε τα έγγραφα με προσοχή . 
 

Συμπληρώνεται από συγγενή ή από άτομο που γνωρίζει τον ηλικιωμένο  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ