Έκδοση Βεβαίωσης Δείκτη Νοημοσύνης

  1. Αρχικά ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  2.  Αποθηκεύστε τις παρακάτω έγγραφα - φωτογραφίες   στο υπολογιστή σας.
  3. Μετά εκτυπώστε τα έγγραφα.
  4. Διαβάστε  προσεκτικά τις οδηγίες στις παρακάτω σελίδας ώστε να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα