Έκδοση Βεβαίωσης Δείκτη Νοημοσύνης

1.    Αποθηκεύστε  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ  στο υπολογιστή σας.
2.    ·  Μετά εκτυπώστε ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ . 
3.    Συμπληρώστε την αίτηση 
 Στείλτε την αίτηση  στο fax 2251023031
ή στο email:stella.spyrou@vostanio.gr
 
Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το ενημερωτικό φυλλάδιο της διαδικασίας έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης 
Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον συνοδό και τα προσκομίζετε την ημέρα της εξέτασης